24es Jornades de Rol i Estratègia de Reus

24es JORNADES DE ROL I ESTRATÈGIA DE REUS
Reus (La Palma), 7 i 8 d’octubre del 2017. Dissabte de 10:00 a 2:00h, diumenge de 10:00 a 20:00h

Organitza: Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus (AJJRR)
Col·labora: Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Reus

L'Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus (AJJRR) va néixer l’any 1994 amb la voluntat d'agrupar els aficionats als jocs de rol, estratègia i simulació de la ciutat i per a divulgar i promocionar aquests jocs com a activitat lúdica, cultural i participativa entre el jovent i la ciutadania en general.

Amb el transcurs del temps s'han anat afegint a l'AJJRR noves activitats i aficions lúdiques relacionades o properes als jocs de rol, com jocs de tauler i cartes, jocs de miniatures, cicles de cine, servei de ludoteca, biblioteca i cinemateca de gènere fantàstic, i partides d'ordinadors connectats en xarxa. Actualment l’AJJRR la composen uns 50 socis que es reuneixen al local de l'Associació situat al carrer Eduard Toda n. 12 baixos esquerra de Reus.

Entre les moltes activitats que organitza l'AJJRR per tal de fer conèixer les activitats desenvolupades per l'Associació destaquen les Jornades de Rol i estratègia a Reus, celebrant-se enguany la 24a edició, els dies 7 i 8 d’octubre del 2017 a La Palma, C/ Ample n. 75, Reus (Tarragona).

Les Jornades de Rol a Reus tenen com a objectiu oferir als aficionats als jocs de taula en les seves diverses modalitats un punt de trobada així com també posar en coneixement de la ciutadania en general el contingut lúdic, cultural y participatiu d’aquest tipus de jocs. En aquest sentit s’organitzen partides de demostració i iniciació, torneigs, concursos i altres activitats lúdiques paral·leles. Enguany destaquen les múltiples activitats que els nostres col·laboradors ofereixen al públic. Les Jornades de Rol a Reus tenen un ampli reconeixement entre els aficionats i reben un elevat nombre d’assistents (al voltant de 400 persones en la seva anterior edició).

L'ambientació triada per a aquesta edició de les Jornades serà l’Edat Mitjana, amb referència a tota l’ambientació de l’època feudal, que serà el fil conductor de les activitats que es desenvolupin, especialment de la nit temàtica. Us adjuntem el cartell de l’esdeveniment i la relació d’activitats programades fins a la data.

Des de l'Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus (AJJRR) convidem a assistir i participar en aquest esdeveniment a totes les persones interessades, tant coneixedors i aficionats a aquests jocs com desconeixedors i curiosos interessats en saber de qué es tracten. Per a qualsevol informació addicional sobre les 24es Jornades de Rol i Estratègia a Reus o sobre l'AJJRR no dubteu en posar-vos en contacte.

Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus Tel./Fax: 977 12 82 46
C/ Eduard Toda 12 baixos esquerra, 43204 Reus rolreus@gmail.com / www.ajjrr.org
Blog: http://ajjrr-culturaderol.blogspot.com.es/
FB: Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus
Twitter: @AJJRR

INFORMACIÓN (ES)

23es JORNADAS DE ROL Y ESTRATEGIA DE REUS
Reus (La Palma), 7 y 8 de octubre del 2016. Sábado de 10:00 a 2:00h, domingo de 10:00 a 20:00h

Organiza: Asociación de Jugadores y Jugadoras de Rol de Reus (AJJRR)
Colabora: Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Reus

La Asociación de Jugadores y Jugadoras de Rol de Reus (AJJRR)) nació en 1994 con la voluntad de agrupar a los aficionados a los juegos de rol, estrategia y simulación de la ciudad y para divulgar y promocionar estos juegos como actividad lúdica, cultural y participativa entre los jóvenes y la ciudadanía en general.

Con el transcurso del tiempo se han ido añadiendo a la AJJRR nuevas actividades y aficiones lúdicas relacionadas o cercanas a los juegos de rol, como juegos de mesa de estrategia y simulación, juegos de miniaturas, ciclos de cine, servicio de ludoteca, biblioteca y cinemateca de género fantástico, y partidas de ordenadores conectados en red. Actualmente la AJJRR la componen unos 60 socios que se reúnen en el local de la Asociación situado en la calle Eduard Toda nº 12 bajos izquierda, de Reus.

Entre las muchas actividades que organiza la AJJRR para hacer conocer las actividades desarrolladas por la Asociación destacan las Jornadas de Rol y Estrategia de Reus, celebrándose este año la 24ª edición, los días 7 y 8 de octubre del 2017 en La Palma , C / Ample n 75, Reus (Tarragona). Las Jornades de Rol a Reus tienen un amplio reconocimiento entre los aficionados y gozan de un elevado número de asistentes (alrededor de 400 personas en su última edición).

Las Jornades de Rol a Reus tienen como objetivo ofrecer un punto de encuentro a los aficionados a los juegos mesa en sus distintas modalidades así como también poner en conocimiento de la ciudadanía en general el contenido lúdico, cultural y participativo de este tipo de juegos. En este sentido se organizan partidas de demostración e iniciación, torneos, concursos y otras actividades lúdicas paralelas. Este año destacan las numerosas actividades que han preparado nuestros colaboradores.

La ambientación elegida para esta edición de las Jornades de Rol a Reus será La Edad Media, con referencia a toda la ambientación la epoca feudal, que será el hilo conductor de las actividades que se desarrollen, especialmente de la noche temática. Os adjuntamos el cartel del evento y la relación de actividades programadas hasta la fecha.

Desde la Asociación de Jugadores y Jugadoras de Rol de Reus (AJJRR) invitamos a asistir y participar en este evento a todas las personas interesadas, tanto conocedores y aficionados a estos juegos como desconocedores y curiosos interesados en saber de qué se tratan. Para cualquier información adicional sobre las 24es Jornadas de Rol i Estrategia a Reus o sobre la AJJRR no dudéis en poneros en contacto.

Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus Tel./Fax: 977 12 82 46
C/ Eduard Toda 12 baixos esquerra, 43204 Reus rolreus@gmail.com / www.ajjrr.org
Blog: http://ajjrr-culturaderol.blogspot.com.es/
FB: Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus
Twitter: @AJJRR

Imatges: