[XXIII JORNADES] Torneig de Dalmuti

Fòrums:

BASES DEL TORNEIG DE “EL GRAN DALMUTI”

Disabte 1 d’octubre del 2016 a les 16:00

1. Aquest torneig s’inscriu en el programa d’activitats de les XXIII Jornades de Rol a Reus que tindran lloc els dies 1 i 2 d’octubre del 2016 a les instal·lacions de La Palma (C/ Ample 75 de Reus), el dissabte de 10:00 a 2:00h i el diumenge de 10:00 a 20:00h.

2. El torneig de El Gran Dalmuti tindrà lloc el diumenge 5 d’octubre de 16:00 a 18:00h al recinte exterior de La Palma.

3. Es farà servir el reglament del joc en castellà (fent ús de totes les regles opcionals).

4. Les places per a participar al torneig s'adjudicaran per rigorós ordre d'inscripció, fins a un màxim de 16 jugadors. La inscripció es farà durant el transcurs de les Jornades fins a 15 minuts abans de l’hora d’inici.

5. El preu de la inscripció serà d'1€. Si hi han més de 8 jugadors inscrits es distribuiran en dos grups amb el mateix nombre de jugadors. Si el nombre total de jugadors és imparell s’inscriurà un jugador addicional i si no es troba el darrer en inscriure’s quedarà exclòs del torneig.

6. Es jugaran 10 partides per grup, en les quals els participants acumularan punts per determinar quins passen a la final del torneig.

7. Els punts acumulats en cada partida es determinarà seguint la regla opcional Puntuación: quan un jugador que es quedi sense cartes (surti) obtindrà tants punts com jugadors resten en joc. Així doncs, en una partida de 8 jugadors el primer en sortir obtindrà 7 punts, el següent 6 i així successivament fins a arribar a l’últim jugador que rebrà 0 punts.

8. Passaran a la final un nombre de jugadors igual a la meitat dels participants del torneig +2, amb un màxim de 8 jugadors. Les places per a la final s’atorgaran en base a la puntuació obtinguda a les partides anteriors.

9. La final consistirà en 10 partides en les quals els jugadors acumularan punts segons s’ha descrit anteriorment. El jugador que obtingui més punts a la final serà el vencedor del torneig. En cas d’empat en punts el jugador que hagi acabat abans en la darrera partida serà el guanyador.

10. L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases sense previ avís.

http://ajjrr-culturaderol.blogspot.com.es/2016/09/xxiii-jornades-torneig...